Prins Bernhard: 'Olifanten houden van mij" Afdrukken E-mail

De lievelingsdieren van Prins Bernhard hebben in het wild nog toekomst, zo meent het Wereld Natuur Fonds.

Het was woensdag een gezellige drukte voor het verblijf van de olifanten van Dierenpark Amersfoort. Voor het oog van de media kregen de dikhuiden een traktatie van fruit en groeten.

Etende olifanten

Dat hadden de olifanten te danken aan de presentatie van het boek 'Operatie Natuur' over het natuurbeschermingsleven van prins Bernhard. Voor hun verblijf overhandigde Johan van de Gronden, directeur van het Wereld Natuur Fonds, het eerste exemplaar aan Annette Lanjouw. Zij kreeg in 2003 een onderscheiding van de prins wegens haar jarenlange inzet voor natuurbescherming.

De plek was zorgvuldig uitgekozen, want olifanten waren de lievelingsdieren van prins Bernhard. Hij had geen angst voor de reuzen. "Ik heb helemaal geen problemen met olifanten. Ze houden van me," zo valt te lezen in het lijvige boek. Maar hoe staat het er eigenlijk voor met de olifanten in het wild? Johan van de Gronden geeft antwoord.

Wat heeft prins Bernhard voor de olifanten bereikt?

"Hij heeft een enorme bijdrage geleverd aan de bescherming van de olifanten. Zo reisde hij in 1989 langs vijf Afrikaanse staatshoofden waarbij hij met succes pleitte voor een jachtverbod op olifanten en een wereldwijd verbod op de handel in ivoor.

Ook was hij samen met onder meer Nelson Mandela en wijlen Fentinger van Vlissingen initiator van de zogeheten 'peaceparks' in zuidelijk Afrika. Dat zijn grensoverschrijdende natuurparken die het leefgebied van olifanten en andere wilde dieren enorm hebben vergroot. Dieren kennen immers geen grenzen."

Hoe staat de Afrikaanse olifant er nu voor?

"De populatie is de laatste vijftien jaar enorm gegroeid nadat hun aantal in de vorige eeuw drastisch was afgenomen.

Dat komt vooral door hun beschermde status, de instelling van nieuwe reservaten en de afname van oorlogen. Zo woedde in Moçambique een burgeroorlog die 25 jaar duurde en in Angola een burgeroorlog die 30 jaar aanhield. Daar heerst nu vrede."

Toch nemen conflicten tussen mensen en olifanten toe. Hoe kan dat verminderd worden?

"De eerste stap, het beschermen van hun leefgebieden, is nu gezet. Nu is het tijd voor de tweede stap: het zoveel mogelijk beperken van conflicten tussen olifanten en mensen.

Dat kan vooral bereikt worden door de lokale bevolking bij natuurbescherming te betrekken. Door educatie, maar ook door de bevolking economisch mee te laten profiteren van de inkomsten die natuurparken genereren. Eco-toerisme vormt voor veel Afrikaanse landen tegenwoordig een belangrijke bron van inkomsten. Dat is gunstig voor de werkgelegenheid.

Ook zijn parkwachters meer dan vroeger uit de directe omgeving van natuurparken afkomstig. Zelf heb ik na het tijdperk van de apartheid een paar jaar in Zuid-Afrika gewoond. Daar werken in tegenstelling tot vroeger nu ook zwarte parkwachters."

De wilde Afrikaanse olifant heeft dus toekomst?

"Er is reden tot optimisme na de beëindiging van langdurige burgeroorlogen en de instelling van grote grensoverschrijdende natuurparken, maar we zijn er nog lang niet.

Dagelijks komen er wereldwijd 200.000 mensen bij, wat de druk op natuurgebieden vergroot. We volgen de weg van de geleidelijkheid om daarvoor oplossingen voor te vinden."

Bron: Planet.nl

 


Joomla Template by Joomlashack