Groeiende olifantpopulaties in Afrika Afdrukken E-mail

Enkele deskundigen hebben onlangs hun zorg geuit over een aantal groeiende olifantpopulaties in Afrika. Het Wereld Natuur Fonds herkent de sterke groei van olifantenpopulaties in enkele Afrikaanse landen. De olifanten zijn daar aangewezen op een kleiner wordend en versnipperd leefgebied. Er zijn echter ook Afrikaanse landen waar de Afrikaanse olifant nog nauwelijks of helemaal niet meer voorkomt als gevolg van voortgaande stroperij en voortdurende conflicten.

 

Zoals in de afgelopen jaren zal het Wereld Natuur Fonds ook in de toekomst in blijven zetten op meer ruimte voor de Afrikaanse olifant, door uitbreiding van het areaal beschermde gebieden en door het realiseren van verbindingszones tussen deze natuurgebieden. Dat zijn de oplossingsrichtingen waarin nog volop succes is te boeken. Het Wereld Natuur Fonds is niet overtuigd van de noodzaak om nu in te grijpen in de olifantpopulaties, anders dan te werken aan vergroting en verbinding van de leefgebieden van de olifant en de olifanten te verplaatsen naar andere leefgebieden.

Bron: Wereld Natuur Fonds
 


Joomla Template by Joomlashack